Swedish FTD Initiative Symposium 2019

Swedish FTD Initiative Symposium 2019 - Facilitating Powerful Research

8 MARS 2019 

09.00-16.30

AULA MEDICA, SOLNA

Den 8:e mars 2019 håller Swedish FTD Initiative ett internationellt multidisciplinärt symposium i Aula Medica i Solna. Målsättningen är att sprida kunskap om pågående forskning inom frontallobsdemens för att öka förståelsen för hjärnsjukdomen, samt för att identifiera och främja nationella och internationella forskningssamarbeten. Genom att kombinera state-of-the-art föreläsningar av internationella keynote speakers, med kortare samarbetsorienterade presentationer från svenska och norska forskargrupper, minneskliniker och patient/anhörigföreningar, ämnar vi lägga grund för värdefulla nätverk mellan forskning och klinik.

The Swedish FTD Initiative Symposium 2019 beräknas inkludera minst 3 internationella talare, 20 presentationer och totalt 200 deltagare. Symposiet kommer att hållas på engelska och vara vetenskapligt inriktat mot forskningsgrupper och klinik, men registrering är öppen för alla som är intresserade av forskningen inom frontallobsdemens. 


För mer information om symposiet samt registrering, vänligen kontakta

FTDemens@nvs.ki.se